RADCA PRAWNY AGNIESZKA POŻAROWSZCZYK

KANCELARIA • Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Pożarowszczyk świadczy usługi prawne dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, spółdzielni, jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń i fundacji.
 • Przedmiotem działalności Kancelarii jest zarówno reprezentacja Klientów na etapie przedsądowym, jak również przed Sądem i w postępowaniu egzekucyjnym. Ponadto Kancelaria oferuje sporządzanie projektów pism procesowych, umów, opinii prawnych oraz szeroko pojęte doradztwo prawne.
 • Kancelarię cechuje elastyczność oraz zaangażowanie w sprawy powierzane Kancelarii, tak by świadczona pomoc była zgodna z Państwa oczekiwaniami i na jak najwyższym poziomie. W zależności od charakteru sprawy i dyspozycyjności Klientów istnieje możliwość umówienia spotkania w miejscu wskazanym przez Klienta.
 • Siedziba Kancelarii znajduje się w Kocku, jednakże Kancelaria świadczy usługi prawne na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego. Kancelaria oferuje Klientom spoza województwa lubelskiego zastępstwo prawne przed Sądami z Apelacji lubelskiej.

O MNIE

Kancelarię prowadzi Radca Prawny Agnieszka Pożarowszczyk, wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie pod numerem LB – 2030.
Absolwentka prawa oraz studiów I stopnia na kierunku politologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Radca Prawny Agnieszka Pożarowszczyk świadczy pomoc prawną na rzecz osób indywidualnych, przedsiębiorców i spółek prawa handlowego oraz spółdzielni i innych podmiotów prawnych. W czasie swojej dotychczasowej pracy współpracowała z Kancelariami Radców Prawnych oraz Kancelarią Syndyka, gdzie zdobyła doświadczenie m.in. w dziedzinie prawa upadłościowego. Posiada praktykę w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów w branży budowlanej. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo rzeczowe, prawo gospodarcze, odszkodowania i prawo rodzinne.

OFERTA

Kancelaria oferuje zastępowanie Klienta przed Sądami powszechnymi i administracyjnymi. Klient może udzielić Radcy Prawnemu pełnomocnictwa do reprezentowania go w trakcie całego postępowania, jak również na pojedynczym posiedzeniu Sądu.
Kancelaria sporządza projekty pozwów, wniosków, środków zaskarżenia, odwołań i innych pism procesowych.
Kancelaria posiada w swojej ofercie obsługę wierzytelności. Windykacja wierzytelności obejmuje etap przedsądowy, etap sądowy i egzekucyjny.
Kancelaria świadczy usługi z zakresu wypełniania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego. Pomożemy Państwu wypełnić stosowne formularze, skompletować załączniki, informujemy o wysokości opłat sądowych, tak by składane przez Państwa wnioski nie zawierały braków formalnych.
Kancelaria oferuje sporządzanie i opiniowanie umów. Kancelaria przygotowuje umowy zgodnie z wytycznymi Klienta, kierując się celem jaki strony chcą osiągnąć poprzez zawarcie umowy, uwzględniając zabezpieczenie interesów Klienta. Istnieje również możliwość skonsultowania z Radcą prawnym posiadanego przez Państwa wzoru umowy. Kancelaria zwraca wówczas Państwu uwagę na niekorzystne dla Państwa zapisy oraz w zależności od Państwa oczekiwań, wskazuje jak można je zastąpić. W zależności od Państwa oczekiwań, istniej możliwość powierzenia Kancelarii negocjowania warunków umowy z Państwa kontrahentem.
Usługa świadczona jest na rzecz przedsiębiorców. W ramach ustalonego wynagrodzenia Kancelaria świadczy na rzecz Klienta kompleksową obsługę prawną.

SPECJALIZACJE

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących:

PRAWO CYWILNE

 • reprezentacja w sprawach o zapłatę, o roszczenia wynikające z umów, o odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego np. o separację, w sprawach rozwodowych, o podział majątku, o wykonywanie władzy rodzicielskiej i o alimenty
 • doradztwo oraz reprezentacja w zakresie prawa spadkowego,
 • sporządzanie i opiniowanie umów prawa cywilnego,
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • wszczęcie oraz monitowanie postępowania egzekucyjnego,

PRAWO GOSPODARCZE

 • doradztwo oraz reprezentacja w zakładaniu spółek prawa handlowego, w procesach przekształceniowych, sprawy rejestrowe w KRS,
 • przygotowywanie dokumentów wewnętrznych firmy np. projektów uchwał, prawna obsługa zgromadzeń, posiedzeń zarządu,
 • bieżąca windykacja należności firmy,
 • reprezentacja i doradztwo w postępowaniu w upadłościowym i naprawczym,
 • przygotowywanie umów i ich opiniowanie.

PRAWO ADMINISTACYJNE

 • reprezentowanie przed urzędami i organami administracji publicznej, uzyskiwanie wymaganych przez prawo zezwoleń, koncesji i licencji,
 • przygotowywanie odwołań, zażaleń, wniosków w sprawach toczących się przed organami administracji publicznej oraz przed Sądem.

PRAWO PRACY

 • doradztwo oraz zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • przygotowywanie umów, regulaminów prawa pracy,
 • pomoc prawna w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

KONTAKT

KANCELARIA

 • Kancelaria Radcy Prawnego
  Agnieszka Pożarowszczyk
  21-150 Kock, ul. Ariańska 6
  NIP: 714-190-21-51

 • Tel. +48 881 539 677
 • kancerlaria@ap-radcaprawny.pl